(Affiliated to Punjabi Uni.Patiala & Approved by NCTE Jaipur)
(Only for Girls)
Welcome to Mata Maiserkhana College of Education, Bathinda mansa road, Maiserrkhana-Bathinda

RESULT
Session: 2007-08
SNo. NAME FATHER’S NAME MARKS PERCENTAGE

1

Rani Kaur

Gulzar Singh

1005

83.75

2

Gagandeep Kaur

Gurbachan Singh

987

82.25

3

Anu Bala

Shashi Bhushan

986

82.17

4

Mamta Rani

Ved Parkash

975

81.25

5

Usha Bansal

Sehaj Ram

973

81.08

6

Sukhdeep Kaur

Sohan Lal Sharma

973

81.08

7

Disha

Pyara Lal

955

79.8

8

Nittu Bala

Pawan Kumar

955

79.58

9

Veerpal Kaur

Gurjant Singh

952

79.33

10

Gurpreet Kaur

Gulzar Singh

948

79%