(Affiliated to Punjabi Uni.Patiala & Approved by NCTE Jaipur)
(Only for Girls)
Welcome to Mata Maiserkhana College of Education, Bathinda mansa road, Maiserkhana-Bathinda

RESULT
Session: 2008-09
SNo. NAME FATHER’S NAME MARKS PERCENTAGE

1

Rekha Rani

Binderpal

995

82.91

2

Manpreet Kaur

Charanjit Singh

987

82.25

3

Kavita Rani

Prem Kumar

984

82

4

Nisha Rani

Radhe Shan

977

81.41

5

Priya

Parshotam Lal

973

81.08

6

Geeta Rani

Amerjeet Garg

964

80.33

7

Sheveta

Gurdev Chand

964

80.33

8

Riti Garg

Ashok Kumar

966

80.05

9

Gurpal kaur

Balwant Singh

966

80.05

10

Sunita Rani

Ram Sagar

960

80